Truyện Ký Âm Dương Sư - TeenFic

Fanfiction

Đang cập nhật

2020-09-01

Truyện Ký Âm Dương Sư

283 lượt thích / 2941 lượt đọc
Truyện ký của 1 thằng Âm Dương Sư noob cuồng động vật và shota với mong muốn lấy được Tiểu Bạch Lưu ý: Do đây là nhật ký của 1 thằng newbie nên có nhiều khúc gây mù mắt cần cân nhắc trước khi xem