Tiểu Ca, ta cùng ngươi - TeenFic

Khoa học - viễn tưởng

Đang cập nhật

2023-02-12

Tiểu Ca, ta cùng ngươi

13 lượt thích / 202 lượt đọc
Tác giả: U Hoàng Tiêm A Giới thiệu vắn tắt: Ngươi thủ hộ Chung Cực, ta thủ hộ ngươi. Cảnh báo: Hỗ Công, Hỗ Công, Hỗ Công *chuyện quan trọng nói 3 lần* *Trương Lâm Ngự: thuộc tính điên phê, điên cuồng mê luyến Trương Khởi Linh (từ thế giới trước đến tận thế giới này), Trương gia đệ nhất nhân.* CP: Trương Lâm Ngự X Trương Khởi Linh