𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚎𝚊𝚟𝚎 - TeenFic

Siêu nhiên

Đang cập nhật

2023-06-06

𝙼𝚊𝚔𝚒𝙽𝚘𝚋𝚊 | 𝙸𝚝'𝚜 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚕𝚎𝚊𝚟𝚎

36 lượt thích / 195 lượt đọc
Một câu truyện nhỏ chỉ dành cho mỗi otp♡ Nobara x Maki "Old name: Máu, nước mắt và chân thành dành cho em" TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO GU TOII, KHÔNG YÊN BÌNH LẮM :)))