Ly phàm thành tiên-Hoàn - TeenFic

Siêu nhiên

Hoàn thành

2018-11-04

Ly phàm thành tiên-Hoàn

101 lượt thích / 8947 lượt đọc
Ly phàm thành tiên Tác giả: Xây nhà tại biển mây Converter: tuyetthienlam Nội dung giới thiệu vắn tắt: Không có linh căn, không thể tu luyện? Không, lại nhìn nữ chính như thế nào từng bước một thoát ly phàm thể thành tựu phi phàm tiên đạo! Cái gì là đạo Thượng Thiện Nhược Thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại đạo!
Chương mới nhất