KHÔN NINH ( EDIT) - TeenFic

Lãng mạn

Đang cập nhật

2023-04-19

KHÔN NINH ( EDIT)

2545 lượt thích / 79973 lượt đọc
KHÔN NINH TÁC GIÁ: THÌ kÍNH Văn án: Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, khắp nơi thông đồng, khuấy đảo trời đất. Lúc cùng thượng cấp yêu đương, thuộc hạ là lốp dự phòng. Lúc cùng học trò yêu đương, tiên sinh là lốp dự phòng. Lúc cùng hoàng đế yêu đương, phản tặc là lốp dự phòng. Lúc cùng nữ nhân yêu đương, nam nhân là lốp dự phòng. . . (????) Mỗi ngày đều là trận chiến quỷ khóc thần sầu! Dù sao mặc kệ ai làm hoàng đế, nàng đều muốn làm hoàng hậu! Nam nhân tưởng nàng ngây thơ, khả ái, nhưng nàng lại là hỗn thế ma vương.
#khôn #ninh
Danh sách Chap