Hậu Ragnarok - TeenFic

Fanfiction

Hoàn thành

2023-03-12

Hậu Ragnarok

1351 lượt thích / 12774 lượt đọc
Nhân loại đã đánh bại các vị thần. Loài người đã thoát khỏi nguy cơ bị diệt vong. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một điều ước. Họ sẽ ước gì?
Danh sách Chap