~ Hậu Nhân Hoa Thiên Cốt ~ - TeenFic

Huyền ảo

Hoàn thành

2018-12-31

~ Hậu Nhân Hoa Thiên Cốt ~

268 lượt thích / 11582 lượt đọc
- Sau khi Hoa Thiên Cốt sống lại , Bạch Tử Họa đã cùng nàng bái đường thành thân và hai người họ chính thức trở thành phu thê , Hoa Thiên Cốt là Thần , Bạch Tử Họa là Tiên , Cặp đôi này là đôi phu thê có quyền lực nhất trong toàn lục giới . Vậy hai người họ sau này sẽ ra sao , thì hãy theo dõi câu chuyện . (^_^)