Dần rơi vào lưới tình của kẻ thù không đội trời chung - TeenFic

Cổ đại

Đang cập nhật

2023-05-24

Dần rơi vào lưới tình của kẻ thù không đội trời chung

19 lượt thích / 182 lượt đọc
Truyện khá là xàm( không đọc thì out, viết truyện cho zui chứ không nhận gạch đá) +) Truyện không liênquan nhiều lắm đến lịch sử +) Không giục chap nhièu lần +) Thể loại boy love không thick đọc thì out +) 50/100% có thể có h __ Nhắc lại: TRUYỆN RẤT XÀM KHÔNG ĐỌC THÌ OUT
#nazi