Nnhlmiaomiao
Hạ

Hạ

Tác giả:

2966 252

Kim Ngưu của năm mười sáu mê mệt Song Tử bàn dưới, sau lại hay tin cậu ta thầm thương bạn thân mình thì triệt để cắt đứt tình cảm. Chỉ không ngờ, hai năm sau lại rơi trúng hố cũ!!! Còn thê thảm hơn xưa vạn lần. [Mùa Hạ Những ước mơ Sự nhiệt thành Cháy bừng những đam mê Ta sẽ sống Bằng tất cả những gì ta có Bằng cả con tim Sống. Không hối tiếc.]