Hynghien
[BH][Hoàn] Xuyên thành luyến ái não tra phản diện | Phương Tiện Diện Quân

[BH][Hoàn] Xuyên thành luyến ái não tra phản diện | Phương Tiện Diện Quân

Tác giả:

8728 455

Tác phẩm: Xuyên thành luyến ái não tra phản diện Tác giả: Phương Tiện Diện Quân Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (109 chương) Số lượng từ toàn văn: 383738 chữ Tác phẩm tích phân: 236,929,888 Nội dung nhãn mác: Ngọt văn xuyên thư nữ giả nam trang sảng văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Triệu Thương Dung; Vương Diêu Sương ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7111264 (Published: 05/02/2023 - 03/06/2023)

[BH][Hoàn] Thỏ trắng đường | Cố Lai Nhất

[BH][Hoàn] Thỏ trắng đường | Cố Lai Nhất

Tác giả:

1948 55

Tác phẩm: Thỏ trắng đường Tác giả: Cố Lai Nhất Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (98 chương) Số lượng từ toàn văn: 545867 chữ Tác phẩm tích phân: 307,242,304 Nội dung nhãn mác: Niên hạ tình hữu độc chung tương ái tương sát trưởng thành Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Quý Đồng, Thẩm Hàm Yên ┃ nhân vật phụ: Mạc Xuân Lệ, Hề Ngọc, Quý Duy Dân ┃ cái khác: Raw: novelid=6667198 (Published: 11/07/2022 - 17/10/2022)

[BH][Hoàn] Giả cao bốn sau chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm | Bãi Độ Điểu

[BH][Hoàn] Giả cao bốn sau chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm | Bãi Độ Điểu

Tác giả:

3162 136

Tác phẩm: Giả cao bốn sau chủ nhiệm lớp là ta tiền nhiệm Tác giả: Bãi Độ Điểu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - kinh dị Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (152 chương) Số lượng từ toàn văn: 550853 chữ Tác phẩm tích phân: 154,391,984 Nội dung nhãn mác: Linh dị thần quái gương vỡ lại lành Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn ┃ nhân vật phụ: Cái khác ┃ cái khác: Raw: novelid=6491501 @Bích Như (Published: 08/08/2022 - 29/01/2023)

[BH][Hoàn] Đang hot sao nữ mang thai đối thủ một mất một còn hài tử

[BH][Hoàn] Đang hot sao nữ mang thai đối thủ một mất một còn hài tử

Tác giả:

7115 265

Tác phẩm: Đang hot sao nữ mang thai đối thủ một mất một còn hài tử Tác giả: Lô Yên Song Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (125 chương) Số lượng từ toàn văn: 412787 chữ Nội dung nhãn mác: Sinh con giới giải trí ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lạc Yên, Kiều Lộ ┃ nhân vật phụ: Tiếp theo bản 《 hư tình 》GL ┃ cái khác: Raw: novelid=6793436 @Bích Như (Published: 06/07/2022 - 07/12/2022)

[BH][Hoàn] Chạy trốn | Đại Hàm Miêu

[BH][Hoàn] Chạy trốn | Đại Hàm Miêu

Tác giả:

3278 138

Tác phẩm: Chạy trốn Tác giả: Đại Hàm Miêu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (119 chương) Số lượng từ toàn văn: 384334 chữ Tác phẩm tích phân: 37,634,424 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung tận thế tương lai vô căn cứ Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lạc Thần Dạ, Tần Hâm ┃ nhân vật phụ: Lý Đạt, Davis, Rita, Morganth từ từ ┃ cái khác: GL,HE Raw: novelid=7048640 (Published: 15/09/2022 - 19/01/2023)

[BH][Hoàn] Mang theo hồ đồ hệ thống truy nữ chủ | Đại Hàm Miêu

[BH][Hoàn] Mang theo hồ đồ hệ thống truy nữ chủ | Đại Hàm Miêu

Tác giả:

6243 270

Tác phẩm: Mang theo hồ đồ hệ thống truy nữ chủ Tác giả: Đại Hàm Miêu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Sở thuộc hệ liệt: Hồ đồ hệ thống Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (119 chương) Số lượng từ toàn văn: 388945 chữ Tác phẩm tích phân: 50,261,752 Nội dung nhãn mác: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Khương Tranh Vanh, Phó Thanh Mặc ┃ nhân vật phụ: Phi Liêm, Thính Vũ, Lương Trúc, An Định vương từ từ ┃ cái khác: GL,HE Raw: novelid=7533289 @bocapgiay (Published: 13/02/2023 - 30/05/2023)

[BH][Hoàn] Bị ta thiên vị phản diện xuyên ra tới | Lục Xuất Khinh Lữ

[BH][Hoàn] Bị ta thiên vị phản diện xuyên ra tới | Lục Xuất Khinh Lữ

Tác giả:

4747 210

Tác phẩm: Bị ta thiên vị phản diện xuyên ra tới Tác giả: Lục Xuất Khinh Lữ Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (121 chương) Số lượng từ toàn văn: 375310 chữ Tác phẩm tích phân: 173,041,584 Nội dung nhãn mác: Ảo tưởng không gian tình hữu độc chung hoan hỉ oan gia xuyên qua thời không Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Doãn Nhã, Thương Lan Yên ┃ nhân vật phụ: Sầm Tưởng, Vân Lộ Lộ Raw: novelid=3990397 (Published: 22/02/2022 - 09/05/2022)

[BH] Ta cùng phản diện đua công trạng! | Đồ Đồ Họa Họa

[BH] Ta cùng phản diện đua công trạng! | Đồ Đồ Họa Họa

Tác giả:

19524 1164

Tác phẩm: Ta cùng phản diện đua công trạng! [Xuyên nhanh] Tác giả: Đồ Đồ Họa Họa Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: 📝 Còn tiếp Số lượng từ toàn văn: 1521915 chữ Tác phẩm tích phân: 477,580,384 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung ngọt văn xuyên nhanh sảng văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Cố Yên Cảnh, thích ┃ nhân vật phụ: 003 ┃ cái khác: Raw: novelid=6977164 @Duẫn Khiết Tư (Published: 19/11/2022 - ???)

[BH][Hoàn] Mạo phạm | Mộng Dữ Chu Đồng

[BH][Hoàn] Mạo phạm | Mộng Dữ Chu Đồng

Tác giả:

5138 272

Tác phẩm: Mạo Phạm Tác giả: Mộng Dữ Chu Đồng Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (46 chương) Số lượng từ toàn văn: 134290 chữ Tác phẩm tích phân: 118,383,768 Nội dung nhãn mác: Niên hạ tình hữu độc chung trời đất tác thành nông thôn tình yêu Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Liên Vãn Chu Yên Thiển ┃ nhân vật phụ: Cái khác ┃ cái khác: Raw: novelid=6252900 (Truyện FREE) (Published: 13/11/2021 - 26/05/2023)

[BH][Hoàn] Cùng tỷ tỷ tiền nhiệm thử cưới sau | Cửu Cửu Hòa

[BH][Hoàn] Cùng tỷ tỷ tiền nhiệm thử cưới sau | Cửu Cửu Hòa

Tác giả:

3278 147

Tác phẩm: Cùng tỷ tỷ tiền nhiệm thử cưới sau Tác giả: Cửu Cửu Hòa Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Sở thuộc hệ liệt: Thịnh Kinh bốn bộ khúc Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp (Đã hoàn 76c chính văn) Số lượng từ toàn văn: 273684 chữ Tác phẩm tích phân: 104,569,720 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên tình hữu độc chung tình yêu và hôn nhân ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hạ Trục Khê, Thẩm Tĩnh Tùng ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Cưới trước yêu sau, thầm mến Raw: novelid=5574688 (Published: 21/03/2023 - 05/06/2023 (Chính văn)