Christinesdanmei
[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên Sóc

[FULL] Xuyên thành bạn trai cũ của hot boy trường - Liên Sóc

Tác giả:

1065890 98920

Tác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chương Nguồn: Tấn Giang, khotangdammy Biên tập: Christine Bìa: [email protected]_Team Banner: Trạch nữ giá đáo Bản edit đảm bảo khoảng 70-80% nội dung. Truyện edit phi lợi nhuận. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn. Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì mong mọi người cứ góp ý để mình sửa nhé.

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Tác giả:

31942 2818

Tên gốc: 篡夺皇位后,他死遁了 Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ 猫界第一噜 Chính truyện: 37 chương Nguồn: Tấn Giang, wikidich Biên tập: Christine Bìa: Tô Mạn Ni Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn. Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì mong mọi người cứ góp ý để mình sửa nhé

Bye bye - Tây Tây Đặc

Bye bye - Tây Tây Đặc

Tác giả:

23805 1854

Tác giả: Tây Tây Đặc Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang, Khotangdammy Biên tập: Christine Artist: 貓樹 Bìa và banner: 平心出版 (https://pinsinstudio.com/ps/byebye/index.htm) Redraw bìa: Trạch Nữ Giá Đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn. Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì mong mọi người cứ góp ý để mình sửa nhé.

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây Đặc

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây Đặc

Tác giả:

1240 99

Tên gốc: 愿者上钩 Tác giả: Tây Tây Đặc 西西特 Chính truyện: 91 chương Ngoại truyện: 16 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Trạch Nữ Giá Đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn. Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì mong mọi người cứ góp ý để mình sửa nhé.

Người chỉ là cát bụi giữa nhân gian - Tọa Cửu Liễu Thối Tổng Ma

Người chỉ là cát bụi giữa nhân gian - Tọa Cửu Liễu Thối Tổng Ma

Tác giả:

246 22

Tên gốc: 你是人间细枝末节 Tác giả: Tọa Cửu Liễu Thối Tổng Ma 坐久了腿总麻 Chính truyện: 157 chương ngắn Nguồn: Trường Bội Biên tập: Christine Giới thiệu: Dáng vẻ tình yêu chết dần chết mòn. Tập truyện ngắn, mỗi câu chuyện đều kết BE. Câu chuyện thứ nhất: Cứu rỗi Câu chuyện thứ hai: Anh không thể thương thương tôi chút sao Câu chuyện thứ ba: Trái tim người thiếp Câu chuyện thứ tư: Khoảng cách an toàn Câu chuyện thứ năm: Biển sao bị đánh mất Câu chuyện thứ sáu: Điệu múa niên thiếu tươi đẹp Câu chuyện thứ bảy: Mặt nạ Câu chuyện thứ tám: Anh ở đối diện nhà em Câu chuyện thứ chín: Lòng trẫm hướng về tướng quân Câu chuyện thứ mười: Nhóc lừa đảo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn. Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì mong mọi người cứ góp ý để mình sửa nhé

Chính thê - Mnbvcxz

Chính thê - Mnbvcxz

Tác giả:

205 21

Tên gốc: Chính thê 正妻 Tác giả: Mnbvcxz Chính truyện: 36 chương Nguồn: Weibo, khotangdammy Biên tập: Christine Bìa: NaDu Thể loại: cổ đại, trước ngược thụ sau ngược công, cung đình, huyền huyễn, sinh tử văn, OE hướng HE Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn.